Archive for maj 2013

Medborgarna – resurs eller belastning?

By Debattredaktör När ett samhälle utsätts för allvarliga händelser, som avviker från vardagens rutiner, krävs det stora insatser för att hantera den …read more

Source: FM – Debatt