Archive for februari 2015

Svenskt agerande ett dubbelt haveri

Ett annat exempel på falsk trygghet är när man antyder att en del av våra internationella samarbeten skulle göra oss immuna mot angrepp eller påtryckningar utifrån. Samarbetet med Nato har …read more

Källa: Nyheter

Totalförsvarets forskningsinstituts ekonomi befinner sig i fritt fall.

Utöver det kortsiktiga krediten behöver FOI också mer pengar för att kunna genomföra en nödvändig omställning av verksamheten, menar myndigheten. Omställningen beror på att de som köper tjänster från FOI, …read more

Källa: Nyheter

Myndigheten FOI:s ekonomi i kris

Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, har minskat sin beställningsvolym från myndigheten, vilket beskrivs som en förklaring till FOS:s skakiga framtoning. Tidningen har även varit i kontakt med Försvarsdepartementet, som är …read more

Källa: Nyheter

FOI i akut kris – vill ha nödkredit

Utöver en större kortsiktig kredit behöver FOI även mer pengar till verksamheten, för att kompensera för en lägre beställningsvolym från de som anlitar myndigheten, bland annat Försvarsmakten och Försvarets materielverk. …read more

Källa: Nyheter

Peter Wolodarski: Sveriges utrikespolitik spelar Putin i händerna

blir därför det återuppstådda svenska solospelet inom utrikespolitiken. Inte sedan det kalla kriget har regeringen använt en liknande retorik, samtidigt som man gör opåkallade markeringar mot Nato. Och allt detta …read more

Källa: Nyheter

FOI i akut kris - vill ha nödkredit

Utöver en större kortsiktig kredit behöver FOI även mer pengar till verksamheten, för att kompensera för en lägre beställningsvolym från de som anlitar myndigheten, bland annat Försvarsmakten och Försvarets materielverk. …read more

Källa: Nyheter

Början på terrorn?

Hans Stigsson Michajlov är politisk redaktör på Norrköpings Tidningar, med utrikesfrågor och försvarspolitik som specialiteter. …read more

Källa: Nyheter

FOI ansöker om akut nödkredit

Det är i sin tur en följd av en lägre beställningsvolym från de som köper tjänster från FOI, vilket bland annat är Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV. Det är också …read more

Källa: Nyheter

Sveriges och Danmarks försvar närmar sig varandra

få bättre tillgång till varandras territorialvatten och luftrum, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Danmark är ju ett Natoland, skulle ett närmare samarbete med Danmark innebära att Sverige tar ett steg närmre …read more

Källa: Nyheter

Malin Lernfelt: Hysterisk jakt på höjd

I veckan kom beskedet att Försvarsmakten ger tummen upp för Karlavagnstornet, den gigantiska fallossymbol av glas och betong som enligt planerna skall byggas på Lindholmen. Byggmästaren Ola Serneke påpekade nöjt …read more

Källa: Nyheter