Archive for oktober 2015

Och nu i New York.

Och nu i New York.
Källa: Carl Bildt
{$excerpt:n}
Och nu i New York.

US to Ship Modified Radar Systems to Ukraine

US to Ship Modified Radar Systems to Ukraine
Källa: Nato Source
{$excerpt:n}
US to Ship Modified Radar Systems to Ukraine

Samtal om Natofrågan

Samtal om Natofrågan
Källa: KKRVA
{$excerpt:n}
Samtal om Natofrågan

Ash Carter Calls on Congress to End Defense Budget Turbulence

Ash Carter Calls on Congress to End Defense Budget Turbulence
Källa: Nato Source
{$excerpt:n}
Ash Carter Calls on Congress to End Defense Budget Turbulence

Russia’s Syria Strategy Poses Challenge to NATO in Mediterranean

Russia’s Syria Strategy Poses Challenge to NATO in Mediterranean
Källa: Nato Source
{$excerpt:n}
Russia’s Syria Strategy Poses Challenge to NATO in Mediterranean

Kan Blockchain hjälpa oss?

SEOUL: Andra dagen för mig här har varit en dag av att blicka framåt i en rad olika avseenden.

Det blev ett par timmar med Pindar, Silvia, Vlad och Paul med diskussioner om vad som kan komma bortom det internet som vi känner i dag.

En författare och konsult från Canada, en programmerare från Rumänien, en nätpionjär från Kina, en nätjurist från Korea – i alla tänkbara åldrar – var en ganska blandad och spännande kombination.

Och det handlade om Blockchain. Det är den teknologi som i dag möjliggör olika digitala valutor, men som har en potential långt bortom detta. 

Vlad tillhör den handfull av personer runt om i världen som nu skriver protokoll för de kommande versionerna av denna teknologi med betydligt ökade möjligheter.

Och det är en fascinerande grupp av något tjog av personer runt om i världen som nu driver denna utveckling. 

De möts ständigt i Stanford, Hong Kong eller Sydney och ger svävande svar på frågan var de egentligen bor – i en kombination av på flygplan och på nätet, misstänker jag. 

Och nu satt vi några här i Seoul och från våra olika utgångspunkter bollade synpunkter på vart detta kan leda.

För min del handlade det självfallet om vad i denna utveckling som kan komma att vara relevant för att hantera en del av de problem som vi identifierar i den globala kommission jag leder.

Och sannolikt är svaret: åtskilligt. Men teknologin är ännu i sin linda, och förståelsen av den än mer så.

Till övriga frågor som är stora under diskussionerna här är alldeles självklart Kina.

Korea har en stark och viktig säkerhetsrelation med USA, och en stark och snabbt växande ekonomisk relation med Kina. 

Och då och då under dessa dagar ställs odiplomatiskt frågan om hur detta kan komma att utvecklas i det lite längre perspektivet.

Bakom den frågan ligger den större frågan om hur Kinas växande makt kommer att påverka regionens utveckling. En bestämd professor från Peking gjorde ingen större hemlighet av de ambitioner man har i det avseendet.

Här ligger självfallet den långsiktiga spänningen vad gäller säkerhet i denna del av världen. 

En välkänd professor från USA var tydlig i sin tes att detta förr eller senare kommer att leda till en öppen konflikt. Andra röster var mindre pessimistiska – men också mindre säkra. 

Den kortsiktiga spänningen ligger alldeles självklart i situationen inte alls långt härifrån – vårt möte ligger inom räckvidden för långskjutande nordkoreanskt artilleri på andra sidan stilleståndslinjen.

Det talas nu om förberedelser för ett nytt kärnvapenprov, om än inte omedelbart förestående.

Jag tillhör ju dem som inte kan se att regimen i Pyongyang kan komma att överleva, och är påtagligt bekymrad över de olika scenarier som finns för dess möjliga kollaps. 

Här finns, om det inte hanteras rätt, en risk för en direkt konfrontation mellan Kina och USA. Högkvarteret för USA:s 8:e armé ligger väl inom synhåll från vårt hotell.

Och det gör det viktigt att det finns fungerande dialoger för säkerhetsfrågor mellan alla olika aktörer i regionen.

Kvällens middag kommer för min del med all sannolikhet att handla åtskilligt om detta,

I morgon är det sista dagen här.

Jag leder en panel om framtidens nätfrågor. Det finns åtskilligt att säga.

Och fram mot kvällen lämnar jag Seoul och sätter mig på ett plan till New York. 

Det är tretton timmars tidsskillnad dit. Eller elva. 

Det beror ju på åt vilken håll man räknar.


Source: Carl Bildt

NATO Nations to Keep Presence in Afghanistan, Officials Say

NATO Nations to Keep Presence in Afghanistan, Officials Say
Källa: Nato Source
{$excerpt:n}
NATO Nations to Keep Presence in Afghanistan, Officials Say

Korea blickar framåt.

SEOUL: Mitt i natten i går kom jag hit, och tidigt i dag på morgonen började diskussionerna på stora World Knowledge Forum här.

Jag var här förra året i samband med att vi få också hade ett möte med Global Commission on Internet Governance här – Korea ligger mycket långt framme i alla dessa frågor – och i år ville de att jag skulle komma tillbaka för att dels diskutera geopolitik och dels global cyberpolitik.

Och det gör jag gärna. 

Frågorna är viktiga, och perspektiven från denna del av världen förvisso viktiga de också.

Till detta kommer att Seoul är en spännande, dynamisk och sympatisk storstad. Jag återvänder gärna hit.

Dagens diskussioner här har spänt över breda fält.

För min del har det blivit mest geopolitik. 

Jag hamnade i en diskussion med en rysk företrädare som hävdade att Ukraina var en ”artificiell nation” som man ty följande inte behövde respektera. 

På min fråga vilka andra stater som man såg som ”artificiella” och ty följande kunde göra som man ville med – Belarus? Kazakhstan? Lettland? Georgien? – blev det dock inget tydlig svar.

Men attityden är självfallet skrämmande. Och ukrainarna betraktar sannerligen inte sin stat som ”artificiell” och med mindre rätt till självständighet än andra.

Annars är det mest Kina det handlar om när det gäller geopolitik, och jag kommer att lyssna uppmärksamt på vad som sägs i det ämnet.

Sedan blir det mycket nätet, den fjärde industriella revolutionen och nätpolitik för min del under de kommande två dagarna. 

I dag missade jag dessvärre några sessioner om den nya ”shared economy” med bl a såväl Ueber som AirBnB här för att presentera sina visioner för framtiden.

Korea tänker tydligt att vara på framkant i den utvecklingen också.

Vestibulen i hotellet här är annars fylld med avancerade kretskort, fantastiska skärmar, 3D-skrivare och drönare i diverse skapelser. 

Detta är en industrination i utveckling.


Source: Carl Bildt

Despite Cuts, U.S. Army Prepares for Threats in Europe

Despite Cuts, U.S. Army Prepares for Threats in Europe
Källa: Nato Source
{$excerpt:n}
Despite Cuts, U.S. Army Prepares for Threats in Europe

Snabb besök i Peking.

PEKING: Det var vackra och soliga dagar med klar blå himmel nere i sydliga Guangdong, men en modern 747-8 har nu fört mig till nordliga Peking med dess tydliga problem inte minst med den förorenade luften.

Varför kommunisterna flyttade huvudstaden tillbaks hit från mer centralt belägna Nanking vet jag inte. 

Att tidigare mongoliska och manchu-dynastier föredrog denna stad närmare deras hemländer är då kanske mer begripligt.

Men nu är det som det är. 

Hett på sommaren och kallt på vintern. Och numera med en luftkvalitet som torde vara den särklassigt sämsta av alla världens huvudstäder.

Det var intressanta dagar av dialog nere i Guangdong, och det kommer med all säkerhet att bli en fortsättning på detta forum. 

Det är upplagt med viss inspiration från andra fora i andra delar av världen.

Och det är förvisso av stor betydelse att bättre förstå utvecklingen i detta allt viktigare land. Vi kommer alla på ett eller annat sätt att beröras av Kinas utveckling. 

I dessa avseende har dessa dagar med också några andra f d ledande politiker från olika demokratier varit mycket bra.

Tydligt är att det här också finns ett intresse att lyssna på de synpunkter som vi som inbjudits hit kunde tänkas att ha.

Gårdagens avslutande diskussion handlade om den kinesiska ekonomin, och det var ovanligt såväl att höra framträdande ekonomer komma med helt andra och lägre siffror för tillväxten än de officiella som att lyssna på mycket olika uppfattningar om vägen framåt.

Att mäta tillväxt är nu inte alldeles enkelt, och förutom de officiella finns det andra mått här i Kina.

Populär är att mäta järnvägstrafik, elkonsumtion och motsvarande för att få en bättre bild, men i China Daily på planet upp hit läser jag att vissa nu diskuterar ett index som utgår bl a från inrikesflyget, uttag på bankomater och paketleveranser för att försöka att bättre fånga in utvecklingen.

Den kinesiska ekonomin förändras tydligt. Området kring Pärl-flodens var ju under ett skede ”världens fabrik”, men det är ju tydligt hur också detta nu ändras. 

Och tjänstesektorn växer. 

Man räknar med att 40% av den privata konsumtionen nu går till olika former av tjänster. Och den prisat konsumtionen stiger – med nuvarande trender kommer den 2030 att vara av ungefär samma storlek som USA:s samlade ekonomi.

Men åtskilligt bromsar också i Kina.

En sektor av statsföretag som efter finanskrisen blivit alldeles för stor, och som tydligt bromsar den ekonomiska tillväxten, ses som ett av de allra största problemen. 

Men om man kommer att lyckas att skära ner och begränsa denna sektor återstår att se. Det s k femte plenarsammanträdet med kommunistpartiets centralkommitté inom kort väntas ta itu med frågan.

Vi får väl se. Stegen hitintills förefaller relativt halvhjärtade.

Och sedan är det ingen tvekan om att begränsningarna på internet har en negativ verkan. 

Jag tipsas visserligen hela tiden om mer eller mindre finurliga sätt som man kan ta sig runt dessa på, men det är ingen tvekan om att de är ett betydande problem inte minst för företag beroende av ett fritt och kontinuerligt flöde av data också över gamla nationsgränser.

Här tror jag att Kina förr eller senare måste välja väg. Säkerheten får inte bli ett hinder för utvecklingen – i förlängningen kan det också bli ett hot mot säkerheten.

Men om man inser det är långt ifrån säkert. 

Att den kinesiska ekonomin bromsar in något är naturligt. De flesta utgår och hoppas på att det blir vad som brukar kallas en mjuklandning.

Men i våra diskussioner fanns det också de dom inte uteslöt alternativet med en s k hård landning. 

Och i det alternativet kanske det faktiskt är störst sannolikhet för att man faktiskt kommer att ta tag i de faktorer som bromsar den kinesiska ekonomin.

Lätt följer jag härifrån med vad som händer i Europa och i Sverige. Men det är långt borta. I media registreras flyktingkrisen, men inte så mycket mer.

Ny dialog med Japan. Kommande trepartsmöte i Korea. Motsättningar om Sydkinesiska Sjön. Kommande valet i Mynanmar. President Xi Jinpings statsbesök i Storbritannien. 

Världen ser lite annorlunda ut härifrån.
Nu blir det ett dygn här i Peking för mig. Och sedan bär ett vidare. 


Source: Carl Bildt